Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực,tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành Giao thông vận tải

Thứ Tư, 01/09/2021 - 16:43 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Chỉ thị 07/CT-BGTVT “tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành Giao thông vận tải".

Theo đó, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Nêu cao vai trò cấp ủy đảng, vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cục, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.


2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Quán triệt sâu sắc quan điểm hành động của Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn4 và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với ngành GTVT.


3.Tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:


- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; quyết liệt trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số của Bộ GTVT, hình thành phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên và tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng  đầu cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế giám sát trong nội bộ chặt chẽ, thường xuyên,liên tục gắn với trách nhiệm người đứng đầu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng đặc biệt là các vị trí công tác có yếu tố nhạy cảm cao, trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định. 


- Người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt đầy đủ thông tin, dư luận, phản ánh về sai phạm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ của đơn vị và chủ động rà soát, làm rõ để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.


- Thực hiện theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong việc xử lý nghiêm cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp khi thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp của đơn vị có người vi phạm.


-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng; việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng, trọng tâm là các công trình quan trọng quốc gia (các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, các cảng hàng không trọng điểm...); thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là nhữnglĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Trong đó chú trọng việc tổ chức kiểm tra ngay từ những bước đầu để tăng tính phòng ngừa đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm của ngành.

-Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cải tiến lề lối làm việc, không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Tích cực nghiên cứu về quy định pháp luật về PCTN, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị.


Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; phát hiện, tham mưu chấn chỉnh, kịp thời phòng ngừa và từng bước ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website